Docestujeme k vám po celom Slovensku

revízie komínov certifikovanými kominármi

Čo je to revízia komína pre novostavby?

Revízia komína pre novostavby je proces systematického preskúmania a posúdenia stavu a bezpečnosti komína v novovybudovanej budove alebo dome. Tento proces sa líši od revízie komína existujúcej stavby v tom, že sa zameriava na nové komíny, ktoré boli nedávno postavené.

Počas revízie komína pre novostavby sa odborníci zaoberajú rôznymi aspektmi komína, ako sú vonkajšie steny, vnútorné povrchy, tesnenia, prechody cez stropy a strechu, ako aj správne pripojenie kúrenia alebo iných spotrebičov. Cieľom tejto revízie je zabezpečiť, že komín bol postavený v súlade so všetkými relevantnými predpismi a normami, a že je bezpečný a efektívny vo svojom fungovaní.

Revízia komína pre novostavby je dôležitá, pretože nové komíny môžu mať rôzne problémy alebo nedostatky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť obyvateľov domu alebo stavby. Identifikácia a riešenie týchto problémov včas je kľúčová pre dlhodobú bezpečnosť a účinnosť kúrenia.

Po vykonaní revízie komína pre novostavby odborníci poskytnú správu alebo protokol, ktorý obsahuje informácie o zistených problémoch, odporúčania na ich riešenie a prípadne plán údržby alebo opráv. Tento dokument je dôležitým nástrojom pre majiteľov domov, developérov alebo stavebné firmy, ktorí sa starajú o bezpečnosť a údržbu nových komínov. Je nevyhnutnou súčasťou dokumentov potrebných ku kolaudácii.

komora-kominarov-slovenska-logo-farebne

SME ČLENOM KOMORY KOMINÁROV SLOVENSKA

Vystavíme vám revíznu správu, ktorá je potrebná ku kolaudácii.

Cena revízie komína

Cena za revíziu komína aj s vystavením všetkých potrebných dokladov ku kolaudácii:


Docestovanie k vám zadarmo
Revízia komína 100.-eur s DPH

Máte akékoľvek otázky alebo si chcete objednať naše služby?

Neváhajte nás kontaktovať.

EMELKOM, s.r.o.

Bystrická cesta 25

03401 Ružomberok

 

E-mail: info@frezovanie-kominy.sk

Tel.č.: 0908 22 33 44