oprava komínov za najlepšie ceny na trhu

Frézujeme za každého počasia po celý rok.

Čo to je frézovanie?

Ide o mechanické zväčšenie komínového prieduchu tj. otvoru komína po celej jeho dĺžke.

Z vrchnej časti komína sa spustí fréza, ktorá sa postupne posúva smerom hore a vytvára do existujúceho komína kruhový prierez. Dochádza tak k opracovávaniu vnútorných stien komína vysoko kalenými reťazami.

Tento postup je ku komínu šetrný, pretože frézovacia hlavica kopíruje komín.

Zo steny je možné odfrézovať maximálne do 1/3 hrúbky.

Vďaka tomu sa zväčší prieduchu, ale aj odstránia nánosy spaľovania ako sú decht a sadze .

Ukážky komínov pred vykonaím frézovania. Komín je zadechtovaný a plný usadenín, ktoré môžu spôsobiť požiar.
Ukážky komínov po frézovaní. Komínový prieduch je čistý a bez usadenín sadzí.

Pri niektorých komínoch nie je potrebné komín frézovať. Ak si to situácia nevyžaduje, pristúpime priamo k vložkovaniu.

Avšak samotné frézovanie bez vložkovania nie je možné. Po vyfrézovaní sa musí komín vždy vyvložkovať.

 

Komín treba po frézovaní aj vyvložkovať. Iba tak bude spĺňať zákonné a bezpečnostné predpisy.

 

Podľa vyhlášky o komínoch (vyhláška č. 401/2007 Z.z.) je možné používať iba viacvrstvové komíny. To znamená skladajúce sa z viac ako jednej vrstvy.

Iba tehlový (ani tehlový komín po frézovaní) túto požiadavku nespľňa, pretože ide o jednovrstvový komín. Avšak vložkovaním sa vytvorí v komíne ďalšia vrstva a tým budete mať komín v súlade s vyhláškou.

Ukážky komínov po vložkovaní komína nerezovými žiaruvzdornými vložkami.

Ak váš komín nie je v súlade s vyhláškou, nemôžete dostať revíznu správu na takýto komín. Táto správa sa vyžaduje napr. v prípade ak si chcete nechať dom poistiť.

Práce odvádzame tak, aby komín po ich ukončení spĺňal vyhlášku a dostal revíznu správu.

 

Frézovanie predĺži životnosť porovnateľne s výstavbou nového komína.

 

Frézovanie a vložkovanie má porovnateľné výsledky ako stavba úplne nového komína a je pritom takáto oprava komína lacnejšia.

Príde k obnove komína a predĺženiu jeho životnosti. Tá sa predĺži až o ďalších 30 rokov a to všetko bez väčších búracích a stavebných zásahov.

Keďže sa frézovanie uskutočňuje z vrchu komína postupným odfrézovávaním častí komína, dochádza k minimálnemu zásahu do obytnej časti. Väčšina prác je realizovaná “v komíne”.

Vyfrézovaní materiál sa hromadí na dne komína, odkiaľ sa postupne odoberá. To patrí k jedným z najväčších výhod tohto spôsobu obnovy a rekonštrukcie komína.

 

Stavba nového komína alebo jeho prestavba by trvala niekoľko dní. Zároveň treba počítať s neporiadok a nákladmi s tým spojenými. Prečo sa tomu nevyhnúť, keď existuje riešenie. Tým je FRÉZOVANIE VLOŽKOVANIE KOMÍNA.

 

Keby ste sa rozhodli zbúrať starý komín a postaviť úplne nový treba počítať so stavebnými prácami, ktoré budú trvať viac než týždeň.

Komín nie je možné murovať na jeden krát, ale iba etapovo kvôli tvrdnutiu zmesi. Počas tohto času v priestoroch v okolí výstavby je “bežný” život domácnosti značne obmedzený.

Treba počítať aj s neporiadkom a prachom spojeným s búracími prácami. Zároveň je nutné vzhľadom na statiku komín osadiť na dobrý základ.

Práce spojené s frézovaní vložkovaním komínov uskutočňujeme v priebehu jedného dňa. Závisí to od veľkosti priemeru a dĺžky komína.

komora-kominarov-slovenska-logo-farebne

SME ČLENOM KOMORY KOMINÁROV SLOVENSKA

Máte akékoľvek otázky alebo si chcete objednať naše služby?

Neváhajte nás kontaktovať.

Otvory na vkladanie dvierok, t-kusov, či odbočky ku kotlu urobíme až po vyfrézovaní komína.

Tieto technické otvory sa robia na každom vyfrézovanom komíne. Bez nich by nebolo možné pripojiť dymovod k spotrebiču.

Všetky miesta kadiaľ prechádza komín musia byť počas prác prístupné. Otvory na komíne sa predtým než sa pristúpi k prácam zatesnia tak, aby neprenikol prach do ostatných častí domu/bytu.

Snažíme sa v čo najväčšej možnej miere zamedziť prenikaniu prachu, avšak nie je možné zabezpečiť 100% tesnosť a zabrániť prenikaniu jemných čiastočiek. Preto treba zárať s tým, že v miestnostiach v ktorých budú prebiehať práce, bude neporiadok.

 

Práce vykonávame s dôrazom na kvalitu a odbornosť.

 

Pri frézovaní ide o prácu, ktorá je schovaná pohľadovo vo vnútri komína. Preto tu, viac než v niektorých iných prípadoch, sa vyžaduje dať dôraz na výber firmy.

Táto práca má vydržať roky. Ide o dlhodobú investíciu, pri ktorej sa je prioritou kvalita a na úkor, ktorej sa šetriť nevypláca.

Ide predsa o váš dom, bezpečnosť a zdravie.

Frézujeme komíny:

• rovné, krivé, vyosené

• kruhové, štvorcové, obdĺžnikové

• šamotové, betónové, keramické, tehlové

• v každom ročnom odbobí (zima, leto, …)

• v každom počasí (dážď, sneh, …)

• po celom Slovensku, dojazd k vám zadarmo.

Ak čítate tieto riadky, určite ste našli dôvod pre tento typ rekonštrukcie (zmena spôsobu vykurovania, netesnosť, zlý stav prieduchu a iné… ).

Frézovanie komína vám ušetrí čas aj peniaze.

 

100% obnova funkčnosti komína.

 

Nedá sa nahradiť žiadnou inou metódou, ktorá by mohla tak šetrne opracovať a zväčšiť vnútorný otvor komína pred samotným vyvložkovaním.

Táto metóda sa dá bezpečne použiť aj pri starom – pomaly rozpadávajúcom sa komíne, bez posunu tehál a iného nebezpečia.

 

Poraďte sa a konzultujte bezplatne s odborníkmi opravu a rekonštrukciu vášho komína.

Máte akékoľvek otázky alebo si chcete objednať naše služby?

Neváhajte nás kontaktovať.

Cena frézovania komína

Cena závisí od rôznych faktorov. Preto komín môžeme s jednoznačnou istotou naceniť až po obhliadke. Dovtedy vám vieme povedať približnú cenu, tzv. cenu za bežný meter.

Na cenu má vplyv dĺžka komína, materiál z ktorého je vyrobený, koľko čistiacich dvierok potrebujete, či chcete stavebné a dokončovacie práce, prípadné zakrivenie komína a ďalšie.

 

Máte záujem o cenovú ponuku, chcete sa poradiť alebo si dohodnúť termín obhliadky?

Stačí nám zavolať na tel.č. 0908 22 33 44 alebo nás kontaktujte mailom info@frezovanie-kominov.sk.

Zašleme vám cenovú ponuku s jednotlivými položkami presne pre váš komín.

U nás presne viete koľko a za čo zaplatíte.


Docestovanie k vám zadarmo
Frézovanie komína – tehla od 30.-eur/m

Ak zvolíte rekonštrukciu komína frézovaním, tak ušetríte cca 60%, ako pri stavbe nového komína.

Výhody frézovania a vložkovania komína:

• zvýšenie protipožiarnej bezpečnosti komína

• odstránenie zamoknutého a zadechtovaného muriva

• odstránenie dechtu, splodín a sadzí z vnútornej steny komína

• odstránenie nánosov spalovania a zápachu

• zefektívnenie spalovanie paliva

• zlepšenie ťahu komína

• zabránenie prenikaniu dymu do obytnej časti

• zabránenie prenikania vlhkosti do komínového plášťa

• nižšie usadzovanie dechtu a rizika vyhorenia sadzí

• jednoduchšia údržba (silikónovou kefou) a dlhá životnosť komína

• nižšie náklady než na stavbu nového komína

• rýchle prevedenie prác (realizácia prác trvá v priemere 1 deň)

• minimálny zásah do obytných priestorov (nie sú potrebné rozsiahle búracie a stavebné práce)

Kedy je potrebné frézovanie a vložkovanie komína:

• potrebujete komín opraviť

• opotrebujete komín zrekonštruovať

• komín má nedostatočný ťah

• preniká dym alebo zápach do domu

• komín je veľmi zanesený a hrozí riziko vyhorenia sadzí

• chcete zmeniť palivo, ktorým kúrite

• vyžaduje to nový spotrebič

• potrebujete zväčšiť priemer komína

Dokončovacie a stavebné práce

Bez problémov po dohode zabezpečíme potrebné dokončovacie a stavebné práce akými sú napr. zamurovanie dvierok či vývodov k spotrebičom, odvoz odpadu, rekonštrukcia nadstrešnej časti komína, iné murárske práce a ďalšie.

Všetko záleží len na vašich požiadavkách.

dokončovacie práce po frézovaní

OBHLIADKA KOMÍNA ZADARMO

Potrebujete komín opraviť alebo zrekonštruovať, avšak chcete sa predtým najprv poradiť?

Žiadny problém. Stačí nám zavolať a my vám radi poradíme. V prípade potreby prídeme na obhliadku priamo k vám vrámci celého Slovenska.

Po obhliadke vám komín namieru naceníme. Po obdržaní cenovej ponuky sa tak môžete rozhodnúť či vykonanie prác zveríte našej firme.

Nemusíte sa trápiť zdĺhavým hľadaním odpovedí na internete. Stačí nám zavolať a opýtať sa nás. Vrámci služieb vám ponúkame aj bezplatné poradenstvo.

Videá z frézovania komínov

Fotky z frézovania komínov

Fréza na komíne, fréza v akcii, koniec frézovania, komín pred a po frézovaní.

EMELKOM, s.r.o.

Bystrická cesta 25

03401 Ružomberok

 

E-mail: info@frezovanie-kominy.sk

Tel.č.: 0908 22 33 44

DOJAZD, NACENENIE, PORADENSTVO ZADARMO

Prídeme k vám po celom Slovensku.

Máte akékoľvek otázky alebo si chcete objednať naše služby?

Neváhajte nás kontaktovať.