Docestujeme k vám po celom Slovensku

skontroľujeme a odborne posúdime stav vášho komína

Čo to je revízia komína pre novostavby?

Kontrola komína je proces posúdenia stavu a funkčnosti komína v budove alebo dome. Tento proces zahŕňa dôkladnú inšpekciu rôznych aspektov komína, aby sa zistili prípadné problémy, nedostatky alebo poškodenia, ktoré by mohli ovplyvniť jeho bezpečnosť a účinnosť.

Počas kontroly komína sa odborníci zaoberajú viacerými faktormi, vrátane stavu vonkajších a vnútorných stien komína, tesnení, pripojení kúrenia alebo iných spotrebičov, ako aj správneho ťahu a odvodu spalín. Cieľom kontroly je identifikovať akékoľvek problémy alebo riziká, ktoré by mohli byť prítomné, a navrhnúť opatrenia na ich riešenie.

Kontrola komína je dôležitá pre udržanie bezpečnosti a správneho fungovania kúrenia v dome alebo budove. Pravidelné kontroly pomáhajú predchádzať nehodám, ako sú požiare, úniky nebezpečných plynov alebo iné problémy s bezpečnosťou, a zabezpečujú optimálnu prevádzku kúrenia.

Odporúča sa vykonávať kontrolu komína minimálne raz ročne, ale môže byť potrebná častejšie v závislosti od konkrétnych okolností, ako sú typ paliva, intenzita používania komína a vek komína. Profesionálni odborníci na komíny alebo inžinieri sú najlepšie vybavení na vykonanie dôkladnej kontroly a poskytnutie odporúčaní na údržbu alebo opravy komína.

komora-kominarov-slovenska-logo-farebne

SME ČLENOM KOMORY KOMINÁROV SLOVENSKA

Vystavíme vám doklad o kontrole komína.

Cena revízie komína

Cena za kontrolu komína:


Docestovanie k vám zadarmo
Kontrola komína 35.-eur s DPH

Máte akékoľvek otázky alebo si chcete objednať naše služby?

Neváhajte nás kontaktovať.

EMELKOM, s.r.o.

Bystrická cesta 25

03401 Ružomberok

 

E-mail: info@frezovanie-kominy.sk

Tel.č.: 0908 22 33 44