Nový trojvrstvový nerezový komín do plechového kontajnera.