Frézovanie komínov

Vitajte na stránke frézovania a vložkovania komínov.

Frézovanie komína

Vďaka frézovaniu prĺžite životnosť vášho komína.

Frézovanie komína je zvä?šenie otvoru komína. Takáto rekonštrukcia Vám pred?ži životnos? komína porovnate?ne, ako stavba nového komína. Frézovanie komína a vložkovanie komína nerezovou vložkou, je naj?astejší a najefektívnejší spôsob rekonštrukcie kominových systémov.

Dôvod rekonštrukcie môže by? zmena technológoie vykurovania, zlý stav spalinovej cesty (netesnos?, zadechtovanie), alebo iné využitie.

Cena takejto rekonštrukcie je cca o 60% lacnejšia ako stavba nového komína.

 

Porovnanie komína pred a po frézovaní:

pred frezovanimpo frezovani