Podľa zákona o komínoch môže byť na jeden komín pripojený iba jeden spotrebič. Výnimkou je, keď by boli obidva spotrebiče na jednom poschodí. V takomto prípade môžu byť dva, ale samostatne každý môže mať výkon max 10kw. Pri frézovaní komína je možné vložkovať aj na viac spotrebičov, ale je to na zodpovednosť zákazníka. Nie je možné vydať revíznu správu.