Ukážky komínov pred vykonaím frézovania. Komín je zadechtovaný a plný usadenín, ktoré môžu spôsobiť požiar.