Pohľad do komína pred vykonaním frézovania. Komín je zadechtovaný.